Skip to content

Hipnoza reinkarnacyjna


Nasza własna otwartość i pozwolenie na wspaniałą przemianę, jak też uczucie jedności z Tym, co niezmienne, czyste, wieczne
poniosą nas wysoko ponad murami dotychczasowych ograniczeń na wyżyny prawdy i szczęścia naszego Ducha.

 

Radością kropli jest połączenie się z rzeką.
Zanim to jednak kropla uczyni, po drodze może przeskakiwać z liścia na liść.

W swoich książkach “Poza czas i nieśmiertelność”, “Poza czas do przebudzenia” oraz “Przesłanie od mistrzów” dr Brian L. Weiss opisuje przełom w swej pracy terapeutycznej z ludźmi od sesji Katarzyny. Pacjentka ta, poddana głębokiej hipnozie, zaczęła opisywać swoje wcześniejsze wcielenia, jak też przekazywać inne szczegółowe informacje, które opisane w książkach, zainspirowały wielu czytelników. Sam pisze o sobie:

Przebyłem długą drogę od owego brzemiennego w skutki dnia, kiedy to ja, lekarz psychiatra i zatwardziały sceptyk, uświadomiłem sobie, że ludzkie życie jest wspanialsze i znacznie głębsze od tego, w które wierzyłem choćby dzięki rygorystycznemu medycznemu przygotowaniu.

Podobnego zwrotu w swej karierze psychologicznej doświadczyli dr Michael Newton (“Wędrówka dusz”, “Przeznaczenie dusz”, “Życie między życiami”, “Brzmienie życia”), jak też dr Linda Bacman (na polskim rynku ukazała się niedawno “Ewolucja duszy” tej autorki).

Tych dwoje ludzi wiedzy odkryło również egzystencje duszy pomiędzy wcieleniami – w świecie nielokalnym, w którym wszyscy przebywamy jako dusze, odczuwając je jako swój Dom.

Sama od ok. 18 lat pracując z ludźmi z zastosowaniem metod regresywnych oraz wiedząc o istnieniu powyższych fenomenów, zauważyłam, że wielu z klientów spontanicznie (bez moich ścisłych sugestii) dociera pamięcią do wspomnień sięgających wcześniej niż okres prenatalny. Zdarzyło mi się prowadzić taką sesję osobom o silnie racjonalnym, pragmatycznym podejściu do świata, które o innych niż jedna ziemska egzystencja nawet nie słyszały.

Radością kropli jest połączenie się z rzeką.

Suficki prorok Ghalib

Samo przenoszenie się w naszą odległą przeszłość i oglądanie czy nawet ponowne przeżywanie nieraz bolesnych wspomnień nie ma właściwości terapeutycznych. Posiada je nasza zdolność dostrzegania analogii oraz wyciągania wniosków i nauki z tych doświadczeń.

Dodatkowe, odpowiednio sformułowane, sugestie terapeuty regresywnego/hipnoterapeuty wspomagają proces uwalniania osoby z traumy, pomagają również wprowadzić do podświadomości nowy program, na bazie którego człowiek kolejny raz nie wybierze już toksycznego związku (chyba że ma on służyć rozwojowi jego duszy), ugruntuje w sobie więcej tolerancji wobec zachowań innych, życzliwości, jak też zachowań asertywnych, wynikających z szacunku wobec samego siebie.

Zarówno sesje reinkarnacyjne (pozwalające oglądać swoje przeszłe egzystencje, w innych ciałach), jak też wspomnienia z “czaso-miejsca” pomiędzy wcieleniami pomagają nam poczynić skok w naszej świadomości. Naprawianie związków z własnymi dziećmi, rodzicami, małżonkami/partnerami i przyjaciółmi na poziomie duszy pozwala uniknąć dalszych konfliktów, jak również zbudować w tym życiu takie relacje i urzeczywistnić takie cele, które w pełni zrealizują plan naszej duszy.

Sesje reinkarnacyjne pomagają nam uwolnić się zwłaszcza od karmy, ale też od przyczyn wielu obecnych problemów.

Hipnoza regresywna (polegająca na cofaniu się w przeszłość w celu znalezienia przyczyn problemów i odreagowaniu ich, np. do okresu dzieciństwa, prenatalnego), reinkarnacyjna (przenoszenie się w swoje poprzednie egzystencje) oraz podróże pomiędzy wcieleniami to bramy prowadzące do świata Twojej Duszy, niosące ze sobą niebywałą możliwość zagłębienia się w najważniejsze tematy dla Twego istnienia tu na Ziemi, które jako Dusza sam dla siebie wybrałeś. Pomogą zrozumieć Ci rolę, jaką masz tu do odegrania oraz role innych bliskich Ci ludzi.
Sesje reinkarnacyjna i pomiędzy wcieleniami mogą być przeprowadzone osobno albo podczas jednego spotkania w różnej kolejności kierowanej intuicyjnie.

Jeśli przeżyliśmy setki różnych egzystencji, to czy możliwym jest oraz czy ma sens dotarcie pamięcią do każdej z nich i w każdej szukanie przyczyn swoich obecnych problemów?
Oczywiście że nie. Nasze Wyższe Ja oraz duchowi przewodnicy sami przedstawią tylko takie z wcieleń oraz przeszłych sytuacji, które są dla naszego rozwoju w obecnym czasie najważniejsze.
Osobiście doświadczyłam sesji, podczas których wyświetlone mi zostało kilkadziesiąt egzystencji zawierających jeden istotny wzorzec do przepracowania, który to wzorzec został mi pokazany, jak też sposób poradzenia sobie z nim.
Im mocniej jednostka ufa swemu Wyższemu Ja lub ogólnie Boskiemu prowadzeniu, tym większe prawdopodobieństwo, że podczas sesji otrzyma cenne wskazówki oraz będzie tak prowadzona, że już za jednym razem uwolniona zostanie od kilku najważniejszych blokad, traum i szkodliwych mechanizmów.
Nasza własna otwartość i pozwolenie na wspaniałą przemianę, jak też uczucie jedności z Tym, co niezmienne, czyste, wieczne poniosą nas wysoko ponad murami dotychczasowych ograniczeń na wyżyny prawdy i szczęścia naszego Ducha.

Dzięki ww sesjom uzyskasz odpowiedzi na pytania:

  • Jaki drzemie w Tobie potencjał?
  • Jak go w tym życiu wykorzystać?
  • Jakie cele na to życie zaplanowała zrealizować Twoja Dusza oraz za pomocą jakich doświadczeń?
  • Kto z Twojej rodziny i przyjaciół jest Ci bliski duchowo?
  • Co robisz dobrze, a w jakiej dziedzinie życia podejmujesz decyzje niekorzystnie wpływające na własny rozwój?
  • Jakie było Twoje ostatnie wcielenie oraz egzystencje przed nim?
  • Czy jako Dusza zamieszkiwałeś również inne planety, wymiary?
  • Jakie cechy naprawdę należą do Ciebie, a jakie wypływają z Twej tymczasowej osobowości?
  • Co mógłbyś zrobić, aby nie powielać dawnych błędów i pokonać aktualnie istniejące problemy?
  • Jaka jest ścieżka Twojej Duszy? Czyli co mógłbyś robić, aby w głębi swej prawdziwej natury czuć się wolnym, szczęśliwym i spełnionym?

Koniec każdej sesji regresywnej, reinkarnacyjnej czy też między egzystencjami uwieńczony zostaje czasem na wnioski oraz wprowadzeniem do podświadomości pozytywnych treści (hipnoza sugestywna).

***

Jeśli chciałbyś skorzystać z wyżej wymienionych sesji hipnoterapii, przyjmuję na Śląsku. Zapisy na adres e-mail: ako_ostrowsky@o2.pl

 

Facebook