Skip to content

Matryca światła


Zmiana dokonuje się, kiedy nie mamy wobec niej nadmiernych oczekiwań,
jak też kiedy swej sytuacji nie oceniamy, nie upieramy się przy określonym rodzaju zmiany.

 

Powodem każdej fizycznej i psychicznej dolegliwości jest niewłaściwy przepływ informacji w człowieku oraz pomiędzy ludzką formą a Źródłem. Toteż w celu dokonania uzdrawiającej zmiany konieczne jest połączenie z Pierwotnym Źródłem Informacji.
Jeśli zależy nam na uzdrowieniu emocjonalnym osoby lub sytuacji, nie należy rozpatrywać jednostki odrębnie od jej otoczenia i Całości. Zyskanie szerszej świadomości i przywrócenie w sobie stanu jedności z Całością Istnienia sprzyja każdej służącej jednostce przemianie.

Zmiana dokonuje się, kiedy nie mamy wobec niej nadmiernych oczekiwań (np. nie pragniemy uzdrowienia ciała, a w związku z tym nie wywieramy presji na pośredniku ani na samym procesie), jak też kiedy swej sytuacji nie oceniamy, nie upieramy się przy określonym rodzaju zmiany (takie postępowanie zamyka nieskończone drogi w kilku opcjach, nie łącząc ich z Nieskończonym Procesem Transformującym).

Pamiętaj, że siłą dokonującą zmian nie jest osoba przeprowadzająca sesję – energia sama dokonuje zmian w sposób, który uznaje za słuszny, zależnie od stopnia Twego pozwolenia na Jej ścieżki i metody działania.
Przed sesją pozbądź się jakichkolwiek oczekiwań i oporu, wyczekiwania, pragnienia, presji i lęku.

Możesz wspomóc siebie modlitwą:

Nie wiem, w jaki sposób rozwiąże się ta sytuacja i nie chcę wiedzieć.
Wszystkie swoje wyobrażenia na jej temat (jak bardzo jest groźna, męcząca czy niepożądana)
oddaję Pierwotnemu Źródłu Istnienia i proszę Siebie Prawdziwego o Jego rozwiązania.
Oddaję każdą kroplę swych oczekiwań, że sprawy mają się potoczyć tak, jak ja bym tego chciał.
W tej chwili, w tym momencie całkowicie uwalniam swój umysł z wszelkich wyobrażeń o tym, co dla mnie najlepsze.
Wiem, że moje najwyższe dobro przychodzi do mnie samo z Pierwotnego Źródła. Jestem na nie w pełni otwarty.
Niech tego dobra płynie ku mnie tyle, ile chce, w najczystszej pierwotnej postaci.
W pełni ufam boskiej doskonałości mego ciała, życia i otoczenia.
Jestem już wolny od jakichkolwiek oczekiwań.
Jestem teraz pustym naczyniem, jak też moje życie, do którego w tym momencie będzie mógł
zostać wlany nowy, a zarazem pierwotny ład.

Facebook