Archetypy – cytat 1

Cóż to jest, co umożliwia widzenie, choć samo jest niewidzialne;
umożliwia słyszenie, choć samo jest niesłyszalne;
umożliwia poznanie, choć samo jest niepoznawalne;
umożliwia wyobrażanie sobie, choć samo jest niewyobrażalne?

Wedy

Facebook