Archetypy – cytat 2

Jaźń nie jest tym konkretnym indywiduum.
Jest to coś, dzięki czemu indywiduum jest związane z innymi indywiduami. 
Jest jednością, a zarazem wielością. 

Carl G. Jung

Facebook