Avadhuta Gita – pieśń oświeconego – cytat 1

Jesteś tą prostą Realnością,
pewną bezcielesną,
poza narodzinami i śmiercią.
Skąd więc i po co szukanie siebie,
skąd rozczarowania i złudzenia?

Avadhuta Gita

Facebook