Avadhuta Gita – pieśń oświeconego – cytat 3

[Avadhuta osiąga Jaźń,
Gdzie nie ma czuwania, śnienia,
snu głębokiego ani oświecenia.

Avadhuta Gita – Pieśń Oświeconego 1;74

Facebook