Avadhuta Gita – pieśń oświeconego – cytat 4

Oto substancja nauk Wedy,
esencja wszelkiej wiedzy i czucia –
jestem tą jednorodną, samoświetlną Jaźnią
co przenika wszystko.

Avadhuta Gita, pieśń Oświeconego I,5

Facebook