Avadhuta Gita – pieśń oświeconego – cytat 5

Nieporuszalny jak niebo,
porusza wszystko ruchome i wszystko nieruchome.
Niewyróżnialny, wyróżnia i wzrusza –
ten Jeden, bez drugiego.

Avadhuta Gita – pieśń Oświeconego II,4

Facebook