Avadhuta Gita – pieśń oświeconego – cytat 6

Nie mam żadnej formy, nie jestem bez formy;
niczego nie zaczynam, nie kontynuuję, nie kończę.
Przyjacielu, cóż mówić o mocy albo o słabości?
Jestem wolny, radosny, czysty jaki jestem.

Avadahuta Gita – pieśń Oświeconego IV,15

Facebook