Avadhuta Gita – pieśń oświeconego – cytat 7

Nie ma starości i śmierci,
ani kresu starości i śmierci.
Nie ma cierpienia,
przyczyny unicestwienia i drogi.
Nie ma poznania ani osiągania,
ani niczego do osiągnięcia.

Fragmenty Sutry Serca

Facebook