Dlaczego niedualność – cytat 1

[Avadhuta] osiąga Jaźń, gdzie nie ma czuwania, śnienia, snu głębokiego, ani oświecenia.

Avadhuta Gita – Pieśń Oświeconego – I;74

Facebook