Nie jesteś imieniem, cialem… – cytat

Nie jestem imieniem, ciałem, umysłem ani jego myślami. 
Nie jestem rolą, którą dotąd odgrywałem, ani emocjami.
Mimo to mogę się ukrywać pod ludzkim doświadczeniem, pod pojedynczą postacią i jej wyobrażeniem.

Katarzyna Ostrowska

Facebook