Quiz na temat snów – cytat 1

Otwartość na sferę ducha.
Wrażliwość, intuicja i artyzm.
Silna motywacja.
Ziemska natura.
Równa się PEŁNA OSOBOWOŚĆ

Facebook