Urzeczywistnienie duchowego celu – cytat 1

Od czasu do czasu warto zrobić sobie przerwę
w poszukiwaniu szczęścia i po prostu być szczęśliwym.
Guillaume Apollinaire

Facebook